www.syperfitness.no og www.syperfitness.com 

eies og drives av syperFitness og kan inneholde annonser, sponset innhold, betalte innlegg, tilknyttede lenker eller andre former for inntektsgenerering.

www.syperfitness.com overholder markedsføringsstandarder for jungeltelegrafen

 Vi tror på ærlighet til forhold, mening og identitet. Mottatt kompensasjon kan påvirke annonseinnholdet, emnene eller innleggene som er laget i denne bloggen. At innhold, annonseringsplass eller innlegg vil tydelig bli identifisert som betalt eller sponset innhold.

syperFitness blir aldri direkte kompensert for å gi sin mening om produkter, tjenester, nettsteder og forskjellige andre emner. Synspunktene og synspunktene som kommer til uttrykk på dette nettstedet må tilskrives forfatterne. Hvis vi hevder eller ser ut til å være eksperter på et bestemt emne eller produkt- eller tjenesteområde, vil vi bare støtte produkter eller tjenester som vi mener, basert på vår ekspertise, er verdige slik godkjenning. Ethvert produktkrav, statistikk, sitat eller annen representasjon om et produkt eller tjeneste skal verifiseres med produsenten eller leverandøren.

Dette nettstedet inneholder ikke noe innhold som kan føre til en interessekonflikt.

syperFitness gir ingen representasjoner, garantier eller forsikringer om innholdets nøyaktighet, valuta eller fullstendighet på dette nettstedet eller på noen nettsteder som er lenket til eller fra dette nettstedet.

Kontakt
Hvis du har spørsmål angående denne policyen, eller om din omgang med nettstedet vårt, kan du kontakte oss her: syperfitness@gmail.com

syperFitness ved Kim Sypriansen - St.Jørgens vei 24 - 0662 Oslo